Bli medlem av Woie sidene

Woie sidene er for Woiefamilien. Dette er samlesider der jeg deler minner med dere.

Jeg ønsker ikke at innholdet skal være tilgjengelig for andre enn Woie medlemmer. Det har og gjøre med personvern. Derfor er det nødvendig at dette er en abonnements tjeneste. Du som abonnement vil kunne se og kommentere, men du kan ikke opprette.

Hvis du velger å opprette konto er du innforstått med at innhold på medlemssidene er private og bare tilgjengelig for godkjente medlemmer. Ingen ting skal deles, kopieres eller lenkes til. Ved opprettelse av konto må administrator godkjenne og aktivere kontoen før den kan brukes. Konto som ikke blir godkjent/aktivert vil ikke få noen forklaring på hvorfor.

Hovedkriteriet for å få en godkjent konto er at du er en Woie.

Kontoen kan sperres/stenges av administrator uten varsel.

Join Now Button

 Hvis du allerede har opprettet konto logger du inn her: